ผ้าม่านบังราง

ในกรณีที่บ้านของลูกค้าไม่ได้ทำหลืบฝ้า และไม่ต้องการให้เห็นรางผ้าม่าน สามารถทำเป็นม่านบังราง หรือสามารถทำเป็นกล่องไม้หุ้มเพื่อบังรางได้ โดยม่านบังรางสามารถทำเป็นแบบจีบทวิส หรือเรียบๆเลยก็ได้