ม่านม้วน Magic Screen

ผ้าม่านม้วนเมจิกสกรีนมีลักษณะเป็น2ช่วงผ้า แบบผ้าโปร่งใส และ แผ่นทึบกรองแสง สลับกัน วัสดุทอต่อเนื่องกันอย่างประณีต ผลิตเป็นม่านม้วน2ชั้น ด้วยอุปกรณ์ที่มีรูปแบบสวยงาม แข็งแรง เมจิกสกรีนจะเคลื่อนตัวตามทิศทางการหมุนของรางม่านม้วน เป็นรูปแบบการควบคุมแสงที่สวยงาม เมจิกสกรีนจะทำหน้าที่บดบังแสงแดด แสงสว่างที่ผ่านเข้ามาให้ห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ