รางกลม ขนาดต่าง

มีรางแป๊บ 4หุล/6หุล / 1 นิ้ว – รางลูกฟูก 1 นิ้ว – รางเหล็กลายไม้/สีดำ/สีขาว – รางชนิดนี้เป็นที่นิยม ใช้กับม่านตาไก่ใหญ่มาก เพราะราคาถูก และติดตั้งใช้งานง่าย