รางผ้าม่าน PSC หัวแหลม สีเงิน

รางผ้าม่าน รุ่น Titanuum ตัวรางเป็นเหล็กหนา ยืดหดได้ ขนาด 19 มม.ผ่านเทคโนโลยีการชุบที่มีประสิทธิภาพ หัวแหลม สีเงิน ขนาด 1.20 เมตร – 1.90 เมตร / 1.50เมตร – 2.90 เมตร