รางผ้าม่านPSCหัวกลมสีเงิน

รางผ้าม่าน รุ่น Titanuum ตัวรางเป็นเหล็กหนา ยืดหดได้ ขนาด19มม.ผ่านเทคโนโลยีการชุบที่มีประสิทธิภาพ หัวกลม สีเงิน ขนาด 1.20เมตร-1.90 เมตร / 1.50 เมตร – 2.90 เมตร