รางม่านห้องน้ำ

รางยืด-หดได้ ประหยัดพื้นที่ ไม่ต้องเจาะผนัง โดยรางประเภทนี้จะยืดหดได้ วิธีการยึดผนัง จะใช้รางดึงให้สุดและยึดกับผนังทั้ง 2 ด้าน สามารถแขวนม่าน สามารถใช้เป็นราวม่านห้องน้ำ ราวตากผ้าระเบียงคอนโด ราวม่านกั้นห้องได้ ทำฉากกันฝนตรงระเบียงได้ สะดวกสบายในการใช้งานสามารถถอดเก็บง่ายและ เคลื่อนย้ายสะดวก