รางโค้งโรงพยาบาล

รางโรงพยาบาล รางใช้สำหรับกั้นพื้นที่ โดยเฉพาะเตียงผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นเพื่อความเป็นส่วนตัว และเมื่อเวลาตรวจหรือรักษาคนไข้ รางม่านโรงบาลสามารถดัดโค้งในรูปแบบต่างๆ เพื่อกั้นและแบ่งห้องทั้งรูปแบบที่เป็นตัว L และ ตัว U เพื่อความสะดวกในการใช้งาน