รางไมโคร สีอลูมิเนียม

รางไมโคร(รางม่านจีบ) เป็นรางอลูมิเนียม ทรงสีเหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์ สีอลูมิเนียม