ผ้าม่านลอน S-curve Curtain

เป็นแบบผ้าม่านอีกทางเลือกหนึ่งที่มีสไตล์ มีลักษณะการจัดลอนในแบบที่ล้ำสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับความทันสมัยในปัจจุบัน ตัวผ้าม่านโดยรวมมีลักษณะคล้ายกับม่านจีบ แต่บริเวณหัวผ้าม่านจะไม่มีการจับจีบ จะปล่อยหัวผ้าม่านให้เป็นลอนโค้งอิสระ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตา